Editorial Board

 

Editorial Council

 • Acad. Yury Evtushenko, Computer Science and Control FRC RAS, Moscow
 • Acad. Yury Zhuravlev, Computer Science and Control FRC RAS, Moscow
 • Corr. member Konstantin Rudakov, Computer Science and Control FRC RAS, Moscow
 • Prof. Denis Zorin, New York University’s Courant Institute of Mathematical Sciences, New York

Editorial Board

 • D.Sc. Alexander Dyakonov, Lomonosov Moscow State University, Moscow
 • D.Sc. Michael Khachay, Yeltsin Ural Federal University, Ekaterinburg Institute of Mathematics and Mechanics, Ekaterinburg
 • D.Sc. Ivan Matveev, Moscow Institute of Physics and Technology, Moscow
 • D.Sc. Leonid Mestetskiy, International University in Moscow, Moscow
 • D.Sc. Vadim Mottl, Tula State University, Tula
 • D.Sc. Konstantin Vorontsov, Yandex School of Data Analysis, Moscow
 • D.Sc. Vadim Strijov (Editor-in-Chief), Dorodnicyn Computing Centre of RAS, Moscow

Reviewers List

Aduenko A., Bakhteev O., Borisova I., Cherepanov E., Chulichkov A., D’yakonov A., Frei O., Gasnikov A., Gneushev A., Gorokhovskiy K., Ignat’ev V., Inyakin A., Ishkina Sh., Karkishchenko A., Katrutsa A., Khachay M., Krasotkina O., Krymova E., Kudinov M., Kuznetsov M., Kuznetsova M., Lange M., Maksimov Yu., Matveev I., Maysuradze A., Mestetskiy L., Motrenko A., Murashov D., Nedelko V., Novik V., Odinokikh G., Panov A., Panov M., Reyer I., Senko O., Seredin O., Skipor K., Strijov V., Sulimova V., Talipov K., Torshin I., Trekin A., Turdakov D., Zhivotovskiy N.